Kontaktirajte nas:  +38766279000   prodaja@aurabih.com

Autorska prava

U skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Bosne i Hercegovine zabranjeno je bilo kakvo ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na sajtu. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke-oglasi, korisnički podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi drugi sadržaji koji se po Zakonu o autorskim  i drugim srodnim pravima smatraju autorskim delom, u suprotnom prekršilac će biti sudskim putem gonjen.