O B A V E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta www.aurabih.com obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Classic Line s.p., Tel: +38766279000, www.aurabih.com, adresa za za izjavljivanje reklamacije je: prodaja@aurabih.com.
- da se osnovna obeležja robe mogu naci na sajtu www.aurabih.com;
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošaca (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.aurabih.com smatra prodajom na daljinu.
- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.aurabih.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUCIVO utvrduje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajucom Deklaracijom;
- da je prodajna cena robe naznacena uz svaki artikal; Cene na portalu izražene su u dinarima (RSD) sa uracunatim porezom na dodatu vrednost (PDV).
- da je usluga isporuke robe besplatna za porudžbine koje su vece od 1000 rsd.
- kupljenu robu isporucujemo u roku od 5 dana putem kurirske službe Daily Express, na nacin kako je to definisano ovde.
- da se mogucnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.aurabih.com;
- da potrošac robu koju kupuje putem internet sajta www.aurabih.com može platiti pouzecem gotovinski u trenutku isporuke, uplatnicom u pošti ili banci, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;
- da potrošac prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu placanja narucene robe;
- da u slucaju prijema robe potrošac ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti vece, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno porucenog, potrošac može zameniti artikal u roku od 14 dana na nacin kako je to definisano ovde.
- da u slucaju prijema robe potrošac isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povracaj sredstava u visini placene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na nacin kako je to definisano ovde.
- da za robu koja je porucena putem ONLINE prodavnice potrošac ima pravo da izjavi reklamaciju na vec korišcen proizvod, na nacin koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Nacin i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaci ovde.